Prawo zamówień publicznych

Wydatkowanie publicznych pieniędzy wymaga od organów administracji państwowej przestrzegania zasad wolnego rynku oraz przepisów dotyczących organizacji przetargu. Pomagamy klientom w dopełnieniu wszelkich wymogów formalnych do tego, aby w myśl przepisów prawa zamówień publicznych mogli startować w przetargu.

Prawo zamówień publicznych