Prawo administracyjne

W ramach prawa administracyjnego zajmujemy się reprezentacją klientów przed organami administracji publicznej i doradztwem w postępowaniach administracyjnych. Zakres naszych usług obejmuje:

  • postępowanie przed organami administracji publicznej na wszystkich jego etapach
  • proces inwestycyjny
  • proces budowlany – zaskarżanie decyzji administracyjnych

Prawo administracyjne