Prawo cywilne, rodzinne, spadki

Udzielamy pomocy prawnej z dziedziny prawa rodzinnego regulującego stosunki majątkowe i niemajątkowe między poszczególnymi członkami rodziny, m.in. małżonkami i dziećmi. Zakres naszych usług obejmuje:

 • rozwody
 • separacje
 • sprawy o podział majątku
 • ustalenie prawa do opieki nad dzieckiem
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o ustalenie ojcostwa
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa
 • sprawy spadkowe
 • sprawy dotyczące zniesienia współwłasności
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Prawo cywilne, rodzinne, spadki

sprawy sądowe

Oferowana przez nas pomoc prawna dotyczy również prawa cywilnego. Prowadzimy następujące rodzaje spraw:

 • sprawy o naprawienie szkody (błędy medyczne, odszkodowania komunikacyjne, szkody na mieniu, szkody na osobie, zadośćuczynienie)
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy windykacyjne
 • sprawy o odszkodowania
 • sprawy o zadośćuczynienie
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo autorskie
 • sprawy o prawo własności
 • sprawy ze stosunków zobowiązaniowych
 • sprawy spadkowe

W ramach prawa spadkowego zajmujemy się prowadzeniem spraw dotyczących stwierdzenia nabycia i podziału spadku. Udzielamy pomocy prawnej także w przypadku spraw o zachowek czy unieważnienie testamentu.