Prawo karne

Zakres świadczonych przez Kancelarię usług obejmuje pomoc prawną z zakresu prawa karnego. Współpracujemy z klientami na każdym etapie toczącego się postępowania. Naszą specjalizacją są:

  • sprawy o wykroczenia
  • obrona osób oskarżonych o przestępstwa karne
  • obrona osób oskarżonych o przestępstwa skarbowe
  • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • sprawy o warunkowe zawieszenie wykonania kary
  • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
  • sprawy o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
  • reprezentowanie pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego oraz w postępowaniu sądowym

Prawo karne