Prawo pracy

Stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą jest ściśle regulowany przez szczegółowe przepisy prawa pracy. W naszej codziennej praktyce adwokackiej reprezentujemy interesy klienta, będącego stroną umowy o pracę. Pomagamy w uzyskaniu sprawiedliwego wyroku.

Prawo pracy